Skip to content

Vertaistuki

Vertaisten tuki on juuri sitä, että ilman sanoja ymmärtää toisen tilannetta – hyvässä ja pahassa. Juuri samaa kokeneen ihmisen kanssa keskustelu auttaa jaksamaan erityisarjessa ja antaa luottamusta tulevaan – vertaistuki voimauttaa molempia osapuolia.

Vertainen =
nimitys samaa asiaa kokeneista ihmisistä. Esimerkiksi kaksi äitiä tai isää, joilla on 22q11.2-lapsi, ovat vertaisia toisilleen. Samoin sisarukset, joilla on 22q11.2-oireyhtymäsisarus, ovat vertaisia toisilleen. Lapset, nuoret, aikuiset ja vanhemmat tai sisarukset, jotka ovat kokeneeet samaa asiaa elämänsä aikana, ovat vertaisia toisilleen.

22q11 Finlandin vertaistukiryhmissä mukana olevat henkilöt ovat vertaisia toisilleen. Usein keskustelu käykin vilkkaana, sillä vertaisille on helppo jutella tai kysellä vaikkapa vinkkejä arjen helpottamiseen – tai vain rupatella kerätäkseen voimia. Ryhmiä vetävät yhdistyksen aluetoiminnasta vastaavat henkilöt, jotka ovat tehneet salassapitosopimuksen.

Vertaistukija =
nimitys vertaistukivalmennuksen käyneelle henkilölle, joka on kokenut saman asian, mutta on sen lisäksi valmentautunut vertaistukijaksi. Vertaistukijat toimivat usein erilaisten järjestöjen kautta vapaaehtoistoimijoina, mutta ammattimaisesti.

22q11 Finlandin aluetoiminnasta vastaavat henkilöt toimivat ryhmiensä vetäjinä ja näin vertaistukijoina.  Heidän työnohjauksestaan vastaa yhdistyksen vertaistukikoordinaattori. Osa aluevastaavista on käynyt vertaistukijavalmennuksen.

Vertaistukikoordinaattori =
on nimitys yhdistyksen vertaistukitoiminnasta vastaavalle henkilölle. Vertaistukikoordinaattorilla on vertaistukijavalmennus käytynä sekä siinä rinnalla kokemus työnohjaukseen ja aluevastaavien tukena toimimiseen.

 

aa5c4709-cc75-4b17-912f-fa6fff926ee5
fa547c11-15e8-4eba-94bb-1d5682854fac
Back To Top