skip to Main Content

Poliisille ja viranomaisille tiedoksi 22q11.2:sta

Tämä sivu on tarkoitettu lainvalvonta- ja muille viranomaisille, jotka joutuvat vuorovaikutustilanteeseen 22q11.2-oireyhtymä-henkilön – nuoren tai aikuisten – kanssa.

22q11.2-oireyhtymien osalta deleetiosta käytetään Suomessa vielä usein nimityksiä: Catch-22, Velokardiofakiaalinen oireyhtymä (VCF) tai Di Georgen oireyhtymä. Kaikki tarkoittavat samaa asiaa. Nimenmuutos on kansainvälisesti suositeltu v. 2016 lähtien, jotta kaikki tutkimus- ja hoitokokemustieto tavoittaisi maailmanlaajuisesti oireyhtymäpotilaat ja heidän verkostonsa.

Lisätietoa nimenmuutosasiasta tämän sivuston kautta.

Mikä on 22q11.2 -oireyhtymä?

22q11.2-deleetio- tai -duplikaatio -oireyhtymä on geneettinen tila, joka altistaa ihmiset useille lääketieteellisille ja psykiatrisille tiloille. Nämä ihmiset tukeutuvat usein rutiineihin. He ahdistuvat tai jopa menettävät taitojaan yllättävissä tilanteissa.

Lyhyesti joitakin yleisiä ongelmia:

 • Oppimisvaikeudet
  (esim. lukemisen ymmärtäminen, sanoja ei tahdo löytyä, matemaattiset taidot),
 • Lievät kehitysvammaisuudet
 • Unohtaminen
  (jota voidaan tulkita väärin noudattamatta jättämiseksi; sääntöjen, kieltojen ja määräysten noudattamisen vaikeus/ ymmärtämättömyys)
 • Mielenterveysongelmat
  (ahdistus, masennus ja psykoottiset sairaudet, kuten skitsofrenia)
 • Hätä tuntemattomissa tilanteissa
  (yleensä tulkitsevat sosiaalista viestintää väärin)
 • Neurologiset tilat (kohtaukset, vapina, sydänviat ja sen kautta esim. heikentynyt fyysinen kestävyys)
 • Muut oireyhtymään liittyvät sairaudet (esim. heikentynyt kuulo, puhevaikeudet)
 • Mahdollisia ominaisuuksia on kymmeniä, ja jokainen potilas on erilainen

HUOM!

Useimmat ihmiset, joilla on 22q11.2-oireyhtymä, tarvitsevat välttämättömiä päivittäisiä lääkkeitä.
Varmistathan, että 22q11.2-henkilö ei ole järkyttynyt kohtaamisestanne ja pääsee turvallisesti jatkamaan matkaansa
(muistaa, mihin on menossa ja miten sinne pääsee).

 

Sivun tietojen lähde:
Info for Police Officers
Kanadassa Toronton The Dalglish Family 22q Clinic kuuluu maailmanlaajuisesti johtaviin 22q11.2-henkilöiden asioista tietäviin tahoihin – erityisesti aikuisiin liittyvissä asioissa.

Back To Top